kuduliais

kuduliais
kuduliaĩs adv., kudū́liais kūliais, kūliavirsčia, labai greitai: Kiaulės kuduliaĩs bėga namoniui iš lauko J. Šuo par kiemą kuduliaĩs nusirito Erž. Kai tik pasakiau, kad šuo patrūko, tuoj kudū́liais iššoko iš lovos ir nubėgo gaudyti Jrb. Papenės tave ruginiais pelais, tai eisi kuduliais Vlk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bir — bir̃ (birr) interj. 1. pu, žir (kartojant nusakomas byrėjimas, riedėjimas): Bir̃ bir̃ bir̃ ir nubyrėjo visi obuoliai Kb. Bir̃ bir̃ bir̃ išbirėjo žirniai iš saujos Š. Bir bir nuo skardžio riedėjau, medeliai, girdi, riedant trakšt trakšt lūžo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuduliai — kuduliaĩ interj. J, kuduliai žr. kudul: 1. Ona kaip kurapka kuduliai kuduliai atlekia Pc. 2. Velėna nu kalno kuduliaĩ kuduliaĩ ir nusirito kuduliais į pakalnę Erž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • namoniu — namõniu adv. Vl žr. namon: Kiaulės bėga kuduliais namõniu J. Par dieną arė, lauką užarė, kaip namoniu parvarė, atolužiu paganė JD1091 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”